Mitt arbete om gravitation för knappt 40 år sedan på gymnasienivå som binder samman makro- och mikrokosmos

IMG Graviditation3 13,2 MB

För knappt  40 år sedan gjorde jag ett intressant arbete om gravitationen där jag tittar på de olika universum som Einstein, Planck,  men även Wheeler och Dirac bidrar med. En sak är säker, något  måste vara konstant eller oföränderligt annars kan vi inte undersöka om något är föränderligt. Jag avslutar med mina egna teorier mellan makro och mikrokosmos, men hur ser det ut idag?  Får väl ta mig tid senare att undersöka saken

Oxhuvudspinnare en välkamouflerad träpinne

-Phalera bucephala, som hör till familjen Tandspinnare-Notodontidae.

_DSC0081

_DSC0113  Oxhuvudspinnare (Phalera bucephala), även kallad lindspinnare, är en nattaktiv fjäril som kamouflerar sig genom att vara mycket lik en avbruten trädkvist när den sitter och vilar. Larverna är gula och svarta och lever i större grupper på olika lövträd. Denna fjäril förekommer i större delen av Europa och österut till centrala Asien samt i östra Asien.

 

 

Elöverkänsliga är nu så många, att de blivit en politisk maktfaktor – Vänsterpartiet och Miljöpartiet har förlorat många röster från den väljargruppen

DEROS1

VoF-läkaren Mats Reimer, som ägnar sin läkargärning åt att förfölja mobilindustrins skadeoffer, de som strålskadats av den flera miljarder höga artificiella strålningen från basstationer och sändare, skriver så här på sin blogg:
”Miljöpartiet har systematiskt arbetat för att bli mer vetenskapligt förankrade, och i år kom det inte en enda motion om elallergi från det nya regeringspartiet. Däremot repriserar två av alliansens ledamöter sina årligen återkommande motioner om elöverkänslighet.”

Mats Reimer är alltså läkare, men trots det har han en övertro på vetenskapen som om vetenskapen är den enda sanningen. Och han tror att Miljöpartiet blivit mer vetenskapligt förankrat. Tyvärr Reimer, det är fel slutsatser. Miljöpartiet har bara blivit mer infiltrerat av mobilindustrins lobbyister som dessa ökända VoF (”Vetenskap- och Folkbildning”). VoF förföljer folk som inte tycker som VoF. De som stör mobilindustrin, läkemedelsindustrin, vaccinindustrin och deras aktieägare, förföljs hänsynslöst av VoF.

Historikerna skrattar dock åt dessa Voffare, som lever kvar i 1800-talets tro på att vetenskapliga resultat är den enda sanningen. Man har försökt att banka in i skallen på dessa bakåtsträvare, att vetenskapen är en process och att det är metodutvecklingen som bestämmer forskningsresultaten. Men de förstår inte detta enkla. Deras hjärnor är nu så strålskadade, att de bara orkar upprepa sitt mantra:  det bara är vetenskapliga resultat som är sanningen hur dåliga och oseriösa studierna än är.

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet förlorade många röster i det senaste valet. Varför, jo lobbyisterna i dessa partier har fått de elöverkänsliga att vända dem ryggen. Elöverkänsliga är nu så många, att de är en väljargrupp som påverkar partiernas valresultat.

Sverigedemokraterna har ju insett detta och försökte fiska röster hos denna grupp. Jag hoppas dock inte att elöverkänsliga röstar på dem, men på ett sätt kan jag förstå det. Efter  år av förföljelse av dessa lobbyister inom VoF och även de lika hjärntvättade och korkade ”Humanisterna” , samt eftersom myndigheterna nekat de elöverkänsliga mänskliga rättigheter så är det en hämnd mot övriga politiska partier. Vi vet dock att det var många moderater som röstade på SD.

Jag misstänker att många elöverkänsliga struntade i att rösta. Eftersom de flesta politiker skiter i de elöverkänsliga, varför skall man då ge partierna någon röst. Jag förstår inte hur Vänsterpartiet kan släppa in och lyssna på dessa lobbyister. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har brutits ner, smulats sönder av industrilobbyister. Men de har tillåtit det och lyssnat på dessa lobbyister. De får skylla sig själva, att de förlorar en stor väljargrupp som idag har en politisk makt, eftersom de är så många nu.

Man kan inte tiga ihjäl en ökande ohälsa, som tydligt och klart ökar parallellt med den ökande artificiella mikrovågsstrålningen..

 

Glasklar kommentar på en läkarblogg

Jag hittade denna glasklara kommentar på en läkarblogg som i god ordning orerade okunnigt om att en miljösjukdom är psykosomatiskt. så här skrev han/hon:

”Jag skulle också vilja få en test genomförd på psykosomatiska sjukdomar. Jag skulle vilja att de som åberopar detta satte sig ner och själva försöka framkalla sjukdomar i sina kroppar. Om de inte kan klara av detta så finns det heller inga psykosomatiska sjukdomar då inte ens de ”starka och duktiga” klarar av det. Fast de som klassas som havandes psykosomatiska sjukdomar kanske har speciella förmågor, å då kanske de kan böja skedar och stanna tiden med sina mentala krafter.”

Som sagt, sätt igång och skapa en massa konstiga symtom som ni aldrig kunnat föreställa er, så får vi se om det går. Den mentala kraften är enorm – – –

Offentlighetsprincipen – rätten till insyn

Offentlighetsprincipen innebär att regeringens och andra myndigheters samt riksdagens och beslutande kommunala församlingars verksamhet så långt som möjligt ska vara öppna. Därför har exempelvis allmänheten rätt att ta del av alla offentliga handlingar, och domstolsförhandlingar och beslutande församlingars sammanträden är normalt öppna för allmänheten.

Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i den offentliga verksamheten skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Verksamheten angår oss alla. Medier och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad den offentliga verksamheten själv väljer att informera om.

Offentlighetsprincipen innebär också att alla i Sverige har meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger till exempel tjänstemän och andra som arbetar i stat, kommun och landsting rätt att berätta för massmedier om sådant som annars är hemligt utan att kunna straffas för det.

Vilka handlingar är offentliga?

Offentliga handlingar betyder allmänna handlingar som inte är hemliga. Om man vill veta vilka handlingar som finns hos en myndighet eller ta del av dem ska man kontakta myndigheten. Regeringskansliets offentliga handlingar kan du ta del av via Arkiv- och dokumentcentrum.