Mitt arbete om gravitation för knappt 40 år sedan på gymnasienivå som binder samman makro- och mikrokosmos

IMG Graviditation3 13,2 MB

För knappt  40 år sedan gjorde jag ett intressant arbete om gravitationen där jag tittar på de olika universum som Einstein, Planck,  men även Wheeler och Dirac bidrar med. En sak är säker, något  måste vara konstant eller oföränderligt annars kan vi inte undersöka om något är föränderligt. Jag avslutar med mina egna teorier mellan makro och mikrokosmos, men hur ser det ut idag?  Får väl ta mig tid senare att undersöka saken

Oxhuvudspinnare en välkamouflerad träpinne

-Phalera bucephala, som hör till familjen Tandspinnare-Notodontidae.

_DSC0081

_DSC0113  Oxhuvudspinnare (Phalera bucephala), även kallad lindspinnare, är en nattaktiv fjäril som kamouflerar sig genom att vara mycket lik en avbruten trädkvist när den sitter och vilar. Larverna är gula och svarta och lever i större grupper på olika lövträd. Denna fjäril förekommer i större delen av Europa och österut till centrala Asien samt i östra Asien.

 

 

Svartpoppeln som föll

Nu fälls svartpoppeln

Sorgligt faktiskt att behöva fälla ett fint träd med härligt prassliga löv i vinden.  Men man planterar inte svartpopplar i trädgården eftersom de har oerhört aggressiva rötter. Rötterna hade spridit sig runt hus och kommit  ner till avloppet. Grannen fällde den med briljans.

Elöverkänsliga är nu så många, att de blivit en politisk maktfaktor – Vänsterpartiet och Miljöpartiet har förlorat många röster från den väljargruppen

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

VoF-läkaren Mats Reimer, som ägnar sin läkargärning åt att förfölja mobilindustrins skadeoffer, de som strålskadats av den flera miljarder höga artificiella strålningen från basstationer och sändare, skriver så här på sin blogg: ”Miljöpartiet har systematiskt arbetat för att bli mer … Läs mer

De som klassas som havandes psykosomatiska sjukdomar kanske har speciella förmågor, å då kanske de kan böja skedar och stanna tiden med sina mentala krafter

Galleri

Hittade denna  glasklar kommentar i en läkarblogg. En läkare som kallades sig Thomas hade förvirrat sig bort i den psykosomatiska labyrinten och får nedanstående glasklara kommentar. Men allt fler svenska läkare verkar har förlorat sina förståndsgåvor. Vem är det som … Läs mer

Hur är det med yttrandefriheten? Finns den? Får bilfirmor lura kunderna och om kunden yppar detta offentligt blir kunden hotad rättsligt av bilfirman

Hur är det med demokratin egentligen?

Och – – –

Bilverkstäder som lurar kunder att bilen är trafiksäker,  borde leda till fängelse för ansvarig chef eller för den bilreparatör som lurat kunden. Det är yrkeskunnigt folk som kunden anlitar och därför är inte brottet ringa då det gäller trafiksäkerheten. Brottsbalken 9 kap 9 §  skall gälla.

 

 

Elöverkänsliga skall vara fredade i sitt hem

Elöverkänsliga har rätt till att få leva fredade i sina hem från grannars högstrålande elektroniska apparater.Påverkan är varken ringa eller tillfällig Miljöbalken 9 kapitlet

FÖRSLAG TILL MILJÖVÄNLIG TEKNIK

1. Kräv att mobilindustrins miljöfarliga verksamhet tillståndsprövas enligt miljöbalken. Kräv en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning vid tillståndsprövningen.

2. Bygg ut optisk fiberkabel till alla hushåll. Kopparledningen får inte rivas förrän alla hushåll har optisk kabel. Subventionera med skattemedel anslutningskostnaden till högst 3000 kr för varje hushåll.

3. All trådlös hushållsteknik skall som standars enligt lag, stängas av automatisk efter en kvart om den inte används. Den skall vara helt avstängd. Det gäller allt från modem till DECT-telefoner. Med mätningar har jag bevis för att trots att man stänger av WiFi i ett modem, både på modemet och i datorn så sänder den trådlöst uppgifter ändå.

4. Hemelektronik får inte stråla längre än 15 meter i villor och 10 meter i lägenheter och radhus. Uppkoppling via fiber i alla företags, skol- och daghems miljöer.

5. Förbjud trådlöst i skolmiljö och daghems miljö

6. Allmänna kommunikationsmedel som tåg, bussar, flyg skall ha en trådbunden uppkoppling/uttag för mobiler etc då strålningen blir oerhört hög inne i dessa ”plåtburkar”, men också inne i bilar. Yttre antenn på alla fordon för mobiltelefoni etc.

7. All mindre hushållsteknik som kameror, mobiler etc skall laddas med solljus. Det skall ingå som standard till all mindre hushållsteknik. Eller kräv enligt lag en standardladdning med solceller för all småelektronik.

8. Lampor: Det var en svensk lobbyist, Susanne Hammarström, chef i Diplomat PR, för belysningsindustrin som lyckades förbjuda glödlampan, alltså förbudet har inte alls med klimatförändringarna att göra.

Och om vi skall minska energiförbrukningen ställ då krav enligt punkterna 1 – 7, annars är inte förbudet av glödlampan trovärdigt.
Det kostar 10 ggr mer att tillverka lågenergilampor. Kvicksilverlampan är verkligen ett extremt dåligt miljöval. Kvicksilverlampan drar mycket ström tills den blir uppvärmd och är värdelös att tända och släcka samt att ha som ytterbelysning. Den innehåller det extremt farliga miljögiftet kvicksilver och avger cancerogent UV-ljus och radiofrekvent strålning som också är klassat som cancerogent enligt klass 2B av IARC inom WHO.
Lågenergilampor där även LED ingår, kostar mer i energi och råvaror att tillverka, samt som sopa, än en glödlampa och de håller heller inte mycket längre än en glödlampa.

Glödlampan är miljövänlig och avger både ljus och värme. Ett välisolerat hus med energiglasfönster, skulle enkelt värmas upp med kroppsvärme och några 60 watts glödlampor.

Eftersom glödljuset är ett långvågigt ljus når det ut längre från strålkällan och man behöver färre lampor. Den smutsar inte ner elnätet med transienter och skadar därför heller inte annan elektronik. Glödlampan är en miljövänlig lampa på alla sätt förbudet är olyckligt och skall därför upphävas.

Minskar man allmänt den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö, kan också de flesta elöverkänsliga återhämta sig och läka, vilket i sin tur leder till att de kan bo kvar i sina hem. Därmed blir samhället också tillgängligt för dem som redan är skadade, samt ger en möjlighet till att återgår i arbete. Färre skulle bli skadade och färre sjukskrivna, vilket är en vinst för alla parter. Att ställa krav på mobilindustrin är en ekonomisk vinst och en hälsovinst för samhället och den enskilda individen.

Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade