Om Solveig Silverin

Miljöingenjör. Specialområde inom den trådlösa teknikens miljö- och hälsoriskerna