Kontroll av Färdbroms – Funktion görs enligt följande

Hej Solveig

Fordonslagens 2 kap. Kontrollformer, 9 § anger; att kontrollbesiktning sker för att kontrollera att ett fordon; 
1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, och
2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.

Huvuduppgiften vid kontrollbesiktning är att upptäcka försämringar av fordon från trafiksäkerhets- eller miljösynpunkt. Den primära inriktningen ska vara att avslöja fel som uppkommit genom användning och åldrande hos fordonet.

Vid kontrollbesiktning av bil och släp följs Transportstyrelsens kontrollprogram TSFS 2010:84 Bilaga 1. Som tillämpas t.o.m. 19 maj 2018.

Kontroll av Färdbroms – Funktion görs enligt följande:

Brister som ska ligga till grund för underkännande ska vara klart konstaterade brister.

Den huvudsakliga inriktningen vid kontrollbesiktning ska vara, att vid kontroll enligt kontrollprogram, upptäcka brister på fordon.

 

 

Anledningen till konstaterad brist åligger lämplig verkstad att fastställa.

 

 

 

Transportstyrelsens instruktioner tillämpas på samma sätt av alla besiktningsföretag.

 

 

Återkom gärna om du har fler frågor.

Hälsningar

Göran Vikman

Kundtjänst

Opus Bilprovning AB

Box 118

16212 Vällingby

 

Tel: 010 -804 0190

Mob: 0700 -02 0190

Email: goran.vikman@opusbilprovning.se

http://bilprovning.se

Annonser