Fick detta på min facebooksida

Fick detta enorma material av Kevin Mugur Galalae som tydligen är författare. Jag har inte haft tid eller ork att kolla närmre. Jag sparar det här tills jag får tid och om det är av intresse. Det lilla jag sett, ser intressant ut, men man har också blivit immun mot dramatiska slutsatser. Hittade detta om Mugur Galalae.

Mugur Galalae

En naturaliserad kanadensisk född i Rumänien , Galalae med framgång en hungerstrejk för att uppmuntra den kanadensiska regeringen att reglera sin status. Medan du studerar i Storbritannien han snubblat över regeringens övervaknings censur program , och bestämt sig för att publicera det, få honom ryktbarhet och (påstå) tyst stöd från den akademiska världen [1] [2] eventuellt förhindra programmets Europa -Bred utbyggnad som Stockholmsprogrammet . Galalae därefter utmanade ideologiska övertoner av CONTEST , en brittisk regering ”kontra radikalisering” åtgärd.

Hans ansträngningar att tvinga Europarådet att fördöma SAC och tvinga Storbritannien att kompensera alla elever kränkt av spion program förblev obeaktade trots en 30 dagar lång hungerstrejk och rättsfall han förde mot Storbritannien 2011 vid Europadomstolen (ECHR). Hans mentala hälsa har ifrågasatts av den kanadensiska regeringen och i februari 2012 han flydde Kanada för USA, varifrån han fortsätter sin aktivism och petitioning regeringar för politisk asyl. [3] Han

År 2014, Galalae genomfört en 46 dagars hungerstrejk utanför Vatikanstaten att protestera avfolkning . [4] [5]

 

IF YOU WANT TO KNOW MORE THAN A PRESIDENT

Thank you for accepting my invitation, Solveig, and welcome to my circle of Facebook friends.

The following material contains the sum of my knowledge and I am providing it free of cost to each and all in order to free the truth and change the international system before it kills us all. Study it if you want to know more than a president. And study it as though your life depends on it…because it does.

1. Prayer 19: God is Offended
The nineteenth prayer took place on the 39th day of hunger strike on the 22nd of May 2016 at the Basilica of San Giovanni in Laterano in Rome, Italy.
https://www.youtube.com/watch?v=Ssl3KDQjYfM

2. Statement: We are now officially at war
https://youtu.be/2QuDjvGIs-o

3. A Message to World Leaders: Stop the Depopulation Genocide
https://youtu.be/dMQrxAsUUdk

4. 15 Essential Global Depopulation Points
https://youtu.be/z-KJoY3KubE

5. Killing Us Softly: Causes and Consequences of the Global Depopulation Policy (book, 110 pages)
http://real-agenda.com/…/upl…/2013/10/KILLING-US-SOFTLY2.pdf

6. The Subversion of Medicine and Public Health by International Security Prerogatives (article, 33 pages)
http://www.omicsonline.org/…/the-subversion-of-medicine-and…

7. Methods of Depopulation (video, 25 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=-Hj3LGvWWLU

8. Phases of Depopulation (video, 6 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=l9nsFFZon1E

9. Addressing Pope Francis (video, 90 seconds)
https://www.youtube.com/watch?v=pIIRzWF27Sc

10. Chemical and Biological Depopulation (book, 178 pages)
http://real-agenda.com/…/CHEMICAL_AND_BIOLOGICAL_DEPOPULATI…

11. Peace Without Poison (book of evidence, 1040 pages)
http://objects.liquidweb.services/…/Peace%20Without%20Poiso…

12. Survival or Extinction (book of solutions, 216 pages)
http://objects.liquidweb.services/…/SURVIVAL%20OR%20EXTINCT…

13. Depopulation and Decarbonization (article, 6 pages)
http://objects.liquidweb.services/…/DEPOPULATION-DECARBONIZ…

14. I was offered millions to stop exposing depopulation (radio interview, 55 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=mF71UhBeKYI

15. The Future of Global Governance (roadmap book, 90 pages)
https://www.scribd.com/…/27…/The-Future-of-Global-Governance

16. The Subversion of Medicine and Public Health by International Security Prerogatives” (video of speech, 60 minutes) https://youtu.be/-QCjpuTSdZU

17. The Epidemiology of Genocide: Medicine as the Handmaiden of Population Control” (video of speech, 73 minutes) https://www.youtube.com/watch?v=qLWvUsu9B9Y

18. Planetary Wellbeing Authority (radio interview, 79 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=cRp9ThcilTU

19. Vatican Hunger Strike Timeline (text, images, interviews, and videos)
http://www.ice-pix.se/globaldepopulation/…

20. Why A Mass Killing Event Is Inevitable Absent Political Consensus This September (article, 4 pages)
https://www.scribd.com/…/Why-a-Mass-Killing-Event-is-Inevit…

21. Why You Are Important (article, 3 pages)
https://www.scribd.com/doc/280276938/Why-You-Are-Important

22. Planetary Wellbeing Amidst Clashing Prerogatives (article, 7 pages)
https://www.scribd.com/…/Planetary-Wellbeing-Amidst-Clashin…

23. The Preservation of Life: Letter to Pope Francis (letter, 2 pages)
https://www.scribd.com/…/The-Preservation-of-Life-Letter-to…

24. Letter to Bill Gates (letter, 3 pages)
https://www.scribd.com/doc/289178979/Letter-to-Bill-Gates

25. Letter to GAVI (letter, 3 pages)
https://www.scribd.com/doc/286111977/Letter-to-GAVI-Alliance

26. Why Your Government Wants Your Premature Death And Seeks It With Mandatory Flu Vaccines (article, 8 pages)
https://www.scribd.com/…/Why-Your-Government-Wants-Your-Pre…

27. How to Destroy the Depopulation Lobby without Destroying the World (article, 9 pages)
https://www.scribd.com/…/How-to-Destroy-the-Depopulation-Lo…

28. TURNING NATURE AGAINST MAN: The Role of Pandemics, Vaccines and Genetics in the UN’s Plan to Halt Population Growth (article, 34 pages)
http://www.omicsonline.org/…/turning-nature-against-man-the…

29. Vaccines and Zika Virus are Part of the Depopulation Agenda (110 minutes)
Interview with American Freedom Radio (7 March 2016)
Interviewer: Vinny Eastwood, New Zealand Media
https://www.youtube.com/watch?v=Rai5ITpEYVU

30. Methods of Depopulation in the Age of Sustainability (136 minutes)
Interview with Global Freedom Movement (13 March 2016)
Interviewers: Brendan D. Murphy and Aimee Devlin, Australian Media
https://www.youtube.com/watch?v=e2ySE8oC45E#t=2227

31. BEHIND THE MASK: Malaria Eradication and Involuntary Sterilization (published 18 March 2016) (article, 27 pages)
http://www.omicsonline.com/…/behind-the-mask-malaria-eradic…

32. Methods of Depopulation
Interview with Deanna Spignola of Republic Broadcasting Network (2 April 2016)
http://spingolaspeaks.net/2016/04/02/kevin-mugur-galalae/

33. The OM Principles
http://real-agenda.com/…/08/OM-PRINCIPLES-IN-8-LANGUAGES.pdf

34. Hunger Strike Prayers to Stop Depopulation by Vaccines and Chemtrails
https://www.youtube.com/playlist…

35. First Week of Hunger
https://www.scribd.com/doc/309879491/First-Week-of-Hunger

36. Second Week of Hunger
https://www.scribd.com/doc/310745068/Second-Week-of-Hunger

37. Third Week of Hunger
https://www.scribd.com/doc/311578237/Third-Week-of-Hunger

38. Fourth Week of Hunger
https://www.scribd.com/doc/312313758/Fourth-Week-of-Hunger

39. Fifth Week of Hunger
https://www.scribd.com/doc/313399217/Fifth-Week-of-Hunger

40. Sixth Week of Hunger
https://www.scribd.com/doc/313826014/Sixth-Week-of-Hunger

41. Seventh Week of Hunger
https://www.scribd.com/doc/314504743/Week-Seven-Update

42. Eighth Week of Hunger
https://www.scribd.com/doc/315185988/Eighth-Week-of-Hunger

43. Ninth Week of Hunger
https://www.scribd.com/doc/315926523/Ninth-Week-of-Hunger

44. Surviving Depop

http://10667-presscdn-0-56.pagely.netdna-cdn.com/…/Survivin…

https://www.scribd.com/document/333158979/Surviving-Depop

https://www.academia.edu/30239604/Surviving_Depop

http://www.slideshare.net/KevinGalalae1/surviving-depop…

If you recognize the importance of my work, please share it as widely as possible.

You will find all my books online here:
http://www.amazon.com/Kevin-Mugur-Galalae/e/B00QVEO1VI

You will find all my videos and several radio interviews here:
https://www.youtube.com/channel/UCZf9rWLgwzGW34EITo0x7fA

Regards,

Kevin Galalae
P.S. You may also want to connect with me on LinkedIn at:
http://www.linkedin.com/in/kevingalalae

Om du vill veta mer än en president, tack för att du accepterade min inbjudan, solveig, och välkommen till min cirkel av facebook-vänner. Följande material innehåller summan av min kunskap och jag ger honom utan kostnad till varje och alla för att fria sanningen och ändra det internationella systemet innan det dödar oss alla. Studera den om du vill veta mer än en president. Och studera det som om ditt liv hänger på det… för det gör det. 1. bön 19: gud är kränkt den nittonde bön ägde rum den 39: e dag av hungerstrejk på 22: a maj 2016 vid san giovanni i laterano i rom, italien. Https://www.youtube.com/watch?v=Ssl3KDQjYfM 2.: vi är nu officiellt i krig https://youtu.be/2QuDjvGIs-o 3. ett meddelande till världens ledare: stoppa avfolkning folkmord https://youtu.be/dMQrxAsUUdk 4. 15 viktiga globala avfolkning punkter https://youtu.be/z-KJoY3KubE 5. döda Oss mjukt: orsaker och följder av den globala avfolkning politik (bok, 110 sidor) http://real-agenda.com/wp-content/uploads/2013/10/KILLING-US-SOFTLY2.pdf 6. på medicin och folkhälsa av internationell säkerhet privilegier (artikel, 33 sidor) http://www.omicsonline.org/open-access/the-subversion-of-medicine-and-public-health-by-international-securityprerogatives-2161-1165-1000208.php?aid=65519 7. Metoder för avfolkning (video, 25 minuter) https://www.youtube.com/watch?v=-Hj3LGvWWLU 8. faser av avfolkning (video, 6 minuter) https://www.youtube.com/watch?v=l9nsFFZon1E 9. att ta itu med påven franciskus (video, 90 sekunder) https://www.youtube.com/watch?v=pIIRzWF27Sc 10. Kemiska och biologiska avfolkning (bok, 178 sidor) http://real-agenda.com/wp-content/uploads/2013/11/CHEMICAL_AND_BIOLOGICAL_DEPOPULATION.pdf 11. fred utan gift (bok av bevis, 1040 sidor) http://objects.liquidweb.services/depopulation/Peace%20Without%20Poison.pdf 12. överlevnad eller utrotning (bok av lösningar, 216 sidor) Http://objects.liquidweb.services/depopulation/SURVIVAL%20OR%20EXTINCTION.pdf 13. avfolkning och decarbonization (artikel, 6 sidor) http://objects.liquidweb.services/depopulation/DEPOPULATION-DECARBONIZATION.pdf 14. blev jag erbjuden miljoner att sluta att exponera avfolkning (radiointervju, 55 minuter) https://www.youtube.com/watch?v=mF71UhBeKYI 15. framtiden för global Styrning (färdplan bok, 90 sidor) https://www.scribd.com/doc/277116203/The-Future-of-Global-Governance 16. på medicin och folkhälsa av internationell säkerhet prerogativ ”( video av tal, 60 minuter ) https://youtu.be/-QCjpuTSdZU 17. epidemiologin folkmord : medicin som tjänarinna av befolkningskontroll” (video av tal, 73 minuter) https://www.youtube.com/watch?v=qLWvUsu9B9Y 18. planetär välbefinnande myndighet (radiointervju, 79 minuter) https://www.youtube.com/watch?v=cRp9ThcilTU 19. vatikanen hungerstrejk tidslinje (text, bilder, intervjuer och filmklipp) http://www.ice-pix.se/globaldepopulation/?fbrefresh=kevinprayer 20. varför en massa döda är oundvikligt frånvarande politiskt samförstånd i september (artikel, 4 sidor) https://www.scribd.com/doc/278931325/Why-a-Mass-Killing-Event-is-Inevitable-Absent-Political-Consensus-in-September 21. varför ni är viktiga (artikel, 3 sidor) https://www.scribd.com/doc/280276938/Why-You-Are-Important 22. planetär välbefinnande bland Krockar privilegier (artikel, 7 sidor) https://www.scribd.com/doc/277127641/Planetary-Wellbeing-Amidst-Clashing-Prerogatives 23. bevarandet av liv: brev till påven franciskus (brev, 2 sidor) https://www.scribd.com/doc/281620703/The-Preservation-of-Life-Letter-to-Pope-Francis 24. brev till bill gates (brev, 3 sidor) Https://www.scribd.com/doc/289178979/Letter-to-Bill-Gates 25. brev till gavi (brev, 3 sidor) https://www.scribd.com/doc/286111977/Letter-to-GAVI-Alliance 26. varför din regeringen vill ha din för tidig död och strävar efter det med obligatoriska influensavaccin (artikel, 8 sidor) https://www.scribd.com/doc/288834785/Why-Your-Government-Wants-Your-Premature-Death 27. Hur man förstör avfolkning lobby utan att förstöra världen (artikel, 9 sidor) https://www.scribd.com/doc/290189766/How-to-Destroy-the-Depopulation-Lobby 28. vänder naturen mot mannen: pandemier, vacciner och genetik i fn: s plan för att stoppa befolkningstillväxten (artikel, 34 sidor) Http://www.omicsonline.org/open-access/turning-nature-against-man-the-role-of-pandemics-vaccines-and-genetics-in-the-uns-plan-to-halt-population-growth-2161-1165-1000232.pdf 29. vacciner och michael virus är en del av avfolkning agenda (110 minuter) intervju med amerikanska frihet radio (7 mars 2016) intervjuaren: vinny eastwood, nya zeeland media https://www.youtube.com/watch?v=Rai5ITpEYVU 30. Metoder för avfolkning i en ålder av hållbarhet (136 minuter) intervju med global fri rörlighet (13 mars 2016) intervjuaren: brendan d. Murphy och aimee devlin, australiensiska media https://www.youtube.com/watch?v=e2ySE8oC45E#t=2227 31. bakom masken: malaria utrotning och ofrivillig sterilisering (publicerad den 18 mars 2016) (artikel, 27 sidor) http://www.omicsonline.com/open-access/behind-the-mask-malaria-eradication-and-involuntary-sterilization-2470-6965-1000145.pdf 32. metoder för avfolkning intervju Med deanna spignola av republiken sändningsnätet (2 april 2016) http://spingolaspeaks.net/2016/04/02/kevin-mugur-galalae/ 33. om principer http://real-agenda.com/wp-content/uploads/2014/08/OM-PRINCIPLES-IN-8-LANGUAGES.pdf 34. hungerstrejk böner för att stoppa avfolkningen av vacciner och chemtrails https://www.youtube.com/playlist?list=PL6wjJ4siMY3hjXJMRDxiCJdlGIL0C3-to 35. första veckan Hunger https://www.scribd.com/doc/309879491/First-Week-of-Hunger 36. andra veckan av hunger https://www.scribd.com/doc/310745068/Second-Week-of-Hunger 37. tredje veckan av hunger https://www.scribd.com/doc/311578237/Third-Week-of-Hunger 38. fjärde veckan av hunger https://www.scribd.com/doc/312313758/Fourth-Week-of-Hunger 39. femte vecka av hunger https://www.scribd.com/doc/313399217/Fifth-Week-of-Hunger 40. sjätte vecka Hunger https://www.scribd.com/doc/313826014/Sixth-Week-of-Hunger 41. sjunde veckan av hunger https://www.scribd.com/doc/314504743/Week-Seven-Update 42. åttonde vecka av hunger https://www.scribd.com/doc/315185988/Eighth-Week-of-Hunger 43. nionde veckan av hunger https://www.scribd.com/doc/315926523/Ninth-Week-of-Hunger 44. överlevande depop http://10667-presscdn-0-56.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/02/Surviving-Depop-Natural-News.pdf https://www.scribd.com/document/333158979/Surviving-Depop https://www.academia.edu/30239604/Surviving_Depop http://www.slideshare.net/KevinGalalae1/surviving-depop?ref=https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=en_US&trk=prof-0-sb-preview-primary-button Om du inser vikten av mitt arbete, vänligen dela det i så stor utsträckning som möjligt. Hittar du alla mina böcker online här: http://www.amazon.com/Kevin-Mugur-Galalae/e/B00QVEO1VI hittar du alla mina filmklipp och flera radio intervjuer här: https://www.youtube.com/channel/UCZf9rWLgwzGW34EITo0x7fA gäller, kevin galalae p.s. du kanske också vill ha kontakt med mig på linkedin på: http://www.linkedin.com/in/kevingalalae
Annonser