En gång var jag glad

Detta betyg/omdöme, se nedan, är värt att lyfta fram. Det är ett bevis på att jag en gång varit glad och det hade jag säkert fortfarande varit, om jag inte blivit bildskärmsskadad och elöverkänslig. Efter projektet i Oskarshamns kommun fick jag anställning vid Länsstyrelsen i Kalmar. Fem år senare blir jag alltså bildskärmsskadad och utvecklar elöverkänslighet, ett livslångt handikapp som förstörde mitt liv på alla sätt, men inget unikt för dem som blivit strålskadad och elöverkänslig.

IMG Arbetsintyg Oskarahamns k

Annonser