Hur är det med yttrandefriheten – finns den?

Hur är det med yttrandefriheten? Finns den? Får bilfirmor lura kunderna och om kunden yppar detta offentligt blir kunden hotad rättsligt av bilfirman

Hur är det med demokratin egentligen?

Och – – –

Bilverkstäder som lurar kunder att bilen är trafiksäker,  borde leda till fängelse för ansvarig chef eller för den bilreparatör som lurat kunden. Det är yrkeskunnigt folk som kunden anlitar och därför är inte brottet ringa då det gäller trafiksäkerheten. Brottsbalken 9 kap 9 §  skall gälla.

Annonser