Mekonomen Torsås: Offentlig handling – Änr 2013-04741 ELI hos ARN

Mekonomen i Torsås gjorde alltså enbart en uppsmörjning, vilket de erkänner i brevet till ARN , men tog betalt för en renovering, vilket jag trodde det var, eftersom det var det vi kom överens om. Ansvarig på Meknomen föreslog själv renovering istället för uppsmörjning och jag  godkände priset eftersom det var en renovering vi kommit överens om, vilket fakturan också ger sken av. Sedan visade det sig att bromsoken inte var renoverade och detta förstörde de nya bromsbackarna. Trots att jag om och om igen påpekade att höger hjul gnisslade och blev varmt, sa ansvarig gång på gång att det inte var fel på oket. Ansvarig på Mekonomen ljög där också, hela tiden.

2013-05-26                                                                            Änr 2013-04741 ELI hos ARN

Reklamation gällande renovering av bromsok fram, hos Bilverkstad Mekonomen, Alfargatan 41, 385 32 Torsås

__________________________________________________________

Datum 2012-03-13 renoverade verkstadschef XXXXXXX, Bilverkstad Mekonomen i Torsås mina bromsok (faktura bilaga 1). Mätarställning 30 859 mil

När bilen är klar, en VW Caravell registreringsnummer xxx xxx, sa XXXX att renoveringen var tillfredsställande. Men när jag körde hem bilen började det högra hjulet fram gnissla igen. Det var bromsoket på höger framhjul som hela tiden varit ett problem. Jag ringer honom genast när jag kommer hem och påtalar att hjulet gnisslar trots renoveringen. Jag får komma tillbaka så att han får titta på det igen. Efter att han undersökt höger bromsok får jag veta att det är OK. Hjulet fortsätter dock att gnissla lite från och till, men trots att han kollar det igen är det inget fel på bromsoket enligt honom.

Datum 2012-10-22 byter jag bromsklossarna fram, (faktura bilaga 2) I samband med det undersöker han höger bromsok igen och enligt honom fungerar det trots att hjulet gnisslar lite då och då. Mätarställningen är 31 100 mil

Datum 2013-04-09 byter jag avgassystemet och i samband med det säger han att han kollat höger bromsok igen, detta på grund av att jag klagat hela tiden på att högerhjulet gnisslar. XXXXXXXXXX säger vid detta tillfälle att jag missförstått vad som menas med renovering, att det kan renoveras på flera sätt. Enligt honom har han inte noterat i datorn att han renoverat bromsoken. På min faktura se bilaga 1, står det renoveringssats 2 antal för ok fram (bak har jag bromstrummor) samt arbete för isärtagning och ihopsättning. Jag har alltså fått en faktura nr 217 på renovering av bromsoken fram, men XXXXXXX har inte noterat det i sin dator, enligt honom själv. Frågan är om jag fått betala för både material och ej utfört arbete?

Datum 2013-05-17 resa till Bergby gård utanför Hallstavik. Under resan tar jag lite pauser och kollar då om höger hjul är hett vilket det inte är. Därmed är jag säker på att bromsen inte ligger på fast det gnisslar lite. Vid 1800-tiden når jag Bergby gård.  När jag skall köra från receptionen till angiven plats (jag sover i bilen) har jag inga bromsar. Det är helt tomt inte det minsta motstånd. Jag kollar bromsoljan och behållaren är full. Alltså inget läckage i bromssystemet. Jag tror då att jag fått luft i bromsarna av någon anledning. När jag testar bromsarna nästa dag fungerar de, men känns lite konstiga kunde inte låsa hjulen vid hård inbromsning (har ej ABC-bromsar)

Datum 2013-05-20 får jag bärgning till Mekonomens bilverkstad i Väddö (se kvitto bilaga 3). Där konstaterar de att kolven i höger bromsok fastnat och detta har lett till att bromsoljan kokat. De kan inte uppfatta att bromsoket blivit renoverat. Sedan ”renoveringen” av bromsoken har jag kört ungefär 714 mil. Bilverkstaden i Väddö smörjer upp oket så att jag kan köra hem, men det nya bromsbelägget fram på höger hjul var helt nerslitet se bild (bilaga 4) Med de nya bromsbeläggen fram hade jag kört ungefär 473 mil.

Jag anser att XXXXXXXX måste ha sett att oket inte fungerade som det skulle, trots detta sade han om och om igen att det fungerar. När han sista gången kollade höger bromsok fram igen vid byte av avgasröret borde han ha sett att det inte fungerade, om XXXX nu verkligen kollade det?  XXXX säger alltså hela tiden att bromsoket fungerar. Jag vet att jag har bra bromsar och nästan nya bromsklossar fram när jag anträder resan, vilket syns på bilden att vänster hjuls bromsklossar är som nytt, över 1 cm kvar på belägget. Lika mycket hade varit kvar på höger hjuls bromsbelägg om oket fungerat som XXXXXX  hela tiden påstått.

Jag har därför ingen anledning att tro att höger hjuls bromsok var så dåligt att det kunde fastna och därmed leder till att bromsoljan upphettades så kraftigt att den kokar, vilket leder till att bromsarna helt slutar fungera. I sanningens namn hade jag inte en aning om att ett sådant allvarligt fel kunde uppstå.

Att förlora bromsförmågan är en mycket allvarlig trafiksituation för både mig och övriga trafikanter. Jag hade ju änglavakt att jag inte förlorade bromsförmågan under körningen i trafiken, att jag inte kört på en fotgängare vid övergångsställe etc. Att en utbildad bilreparatör med yrkeskunskap, utan samvete för andra människors liv, lurar mig att tro att jag har fungerande bromsar, måste betraktas som mycket allvarligt. Själv är jag djupt upprörd och får ångest när jag tänker på vad som skulle kunna ha hänt.

Kunden måste kunna lita på att reparationer som en bilverkstad tagit betalt för också har blivit utförda. När det gäller trafiksäkerheten skall det vara straffbart att lura kunden att tro att bilen är trafiksäker. Jag kommer därför att polisanmäla händelsen eftersom jag ovetandes utsatte både mina medtrafikanter och mig själv för livsfara med en bil som ansvarig bilreparatör, XXXXXXXX, lurat mig att tro hade fungerande bromsar. Jag har höger bromsok kvar om det behöver undersökas av expert.

Jag hade ju både betalat för renovering av bromsoken som alltså fungerade enligt XXXXXX och bytt bromsklossarna en meningslös åtgärd då höger bromskloss var helt nedslitet efter dryga 470 mil på grund av att bromsoket INTE fungerade. Jag kräver därför ersättning enligt nedan specifikation. Om jag även har rätt till ersättning för den fara för mitt liv som jag utsattes för, får reklamationsnämnden bedöma det.

 Mina krav ersättning:

– Återbetalning av materialkostnader för 2 reparationssatser för bromsoken fram (bilaga 1) 393,6 kronor plus moms = 492 kronor

– Återbetalning av arbetskostnader för isärtagning och ihopsättning av bromsok (bilaga 1) 1620 kronor plus moms = 2025 kronor

– Självrisk 1500 kronor bärning till verkstad måndagen den 20 maj 2013. faktura bilaga 4 Jag har Trygg Hansa bilförsäkring nr: 03 1428620

– Kostnad för uppsmörjning av höger bromsok se kvitto (bilaga 3) Väddö Mekonomen bilverkstad 500 kronor

– Förstörda bromsklossar fram se faktura (bilaga 2) totalt 1894 kronor, ett fullständigt meningslöst arbete och kostnad

Bevis för att jag varit uppe vid Hallstavik Bergby gård Väddö är kvittot från Anderssons bilverkstad  samt fakturan på självrisken för bärgning av bilen från Bergby gård till Väddö.

Jag yrkar på ersättning enligt ovan specifikation total summa 8446 kronor

 Solveig Silverin

Bilagor

  1. Faktura Bilverkstaden Mekonomen Fanr: 217 datum 2012-03-13
  2. Fakutra             ”                 ”            Fanr: 501 datum 2012-10-22
  3. Kvitto Andersson bilverkstad Väddö datum 2013-05-20
  4. Faktura Assistancekåren Fanr: 205160906. datum 2013-05-24
  5. Bild på bromsbeläggen

Bilaga 5 Bild Bromsbackar frambsk

 

 

 

IMG Mekonomen bilverkstad

 

Trots fakturabevis får jag inte rätt i ARN och vid omprövning där jag visar att en renovering av bromsok blir nästan som nya får jag ändå inte rätt. Här är min begäran om omprövning:

2013-12-23

Till ARN
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Begäran om omprövning av ert beslut den 22 november 2013, ärendenummer 2913-04741, då beslutet är taget på felaktig grund
_________________________________________________________________________

ARN skriver i sitt beslut den 22 november 2013 ärendenummer 2913-04741 citat: ”En tjänst är felaktig bl.a. om den inte är fackmässigt utförd (9§ jämförd med 4§). Av allmänna principen följer att det är Solveig Silverin som ska bevisa att det föreligger fel. Solveig har inte motsatt sig bolagets uppgifter om att tjänsten utfördes till ett lägre pris men med en sämre kvalité. Att tjänsten är utförd på detta sätt innebär inte att den inte är fackmässigt utförd och Solveig Silverin har därför inte, mot verkstaden bestridande, bevisat att det föreligger fel i tjänsten. Hon har inte heller bevisat att verkstaden utfört tjänsten felaktigt på annat sätt. Hennes begäran ska därför avslås.”

Beslutet grundar sig på påstående som inte stämmer med vad jag skrivit i min anmälan. Jag har dessutom lämnat in faktura som bevis för att jag betalat för tjänsten renovering av bromsoken fram, vilket var min överenskommelse med Mekonomen Torsås. ARN kan ju själva se på deras faktura 217 , 2012-03-13 (bilaga 1) att det står följande:
BROMSOK FRÄMRE (BÅDA) ISÄRTAGNING OCH IHOPSÄTTNING ARBETE BELOPP: 1620,20
REP.SATS BROMSOK FRAM ANTAL 2,00 Á-PRIS: 196,80, BELOPP 393.60

Jag begär att ARN förklara för mig varför denna faktura inte gäller som bevis, när det står klart och tydligt att jag betalat för arbete och reperationssats för bromsoken fram i förhållande till vad Mekonomen Torsås skriver (bilaga 2) att de enbart smörjt upp bromsoken.

Jag begär att ARN ger mig information om vilka andra bevis som krävs, när uppenbarligen inte fakturan (bilaga 1) inte räknas som bevis. Enligt fakturan har Mekonomen i Torsås tagit isär bromsoket, vilket betyder att man utfört en större reparation och inte bara smörjt upp oken. Oket borde därför fungera bra, se vad kunniga personer skriver på forumet nedan. Med det bestämdaste har jag aldrig godkänt att betala för en tjänst till ett billigare pris för att enbart smörja upp bromsoken, som ARN insinuerar.

En renovering av bromsoken betyder att de blir nästan som nya. De nya bromsok man köper, är också renoverade ok, enligt Mekonomen. En renovering av bromsoken skall kunna hålla mellan 5000 – 6000 mil och kolven skall inte kunna fastna om de är renoverade och det var ju kolven som fastnat i bromsoket enligt Väddö bilverkstad.

Så här står det i Volvos forum Sveriges Volvoforum – Jagrullar.se : ”är det kolvarna i oken som går trögt är dom oftast rostiga då har man tur kan det funka en längre tid att motionera dom ,men det lönar sig oftast att köpa nya ok eller renovera dom gamla.” Här jämställs alltså en renovering av oken med nya.
I samma forum står det: Beroende av hur kul man tycker det är att meka + vad man vill betala:
1 Byt hela oket med nya kolvar och allt. Onödigt dyrt. Oftast är det inget fel på oket.
2 Renovera befintlig kolv. Byt gummidelar. Lite kul jobb och billigt. Oftast går det fint att fixa smårost på kolven. Det är denna renovering jag betalat för enligt faktura (bilaga 1) hos Mekonomen i Torsås, renoveringssats och isärtagning av oken.

På ett annat ställe i forumet står det följande: Jag smörjer alltid upp mina bromsok lite nu och då, tex när jag skiftar vinter/sommardäck
1. Smörj upp kolven, tryck in bra olja under dammskyddet och motionera kolven genom om att pumpa in och ut den flera ggr tills den går lätt. Ta kompisen/frun/sambon/barnen till att hjälpa till med att pumpa ut beläggen och tryck själv tillbaka dem med lämpligt verktyg.
2. Rengör/Smörj/Fetta in okets glidytor så oket verkligen är rörligt
3. Rengör/Smörj/Fetta in beläggens glidytor mot oket.
Då går dina bromsok i 20 år….”

Här framgår det att till och med en uppsmörjning kan hålla i 20 år. Men när Mekonomen enligt faktura både tagit isär oket bytt delar i bromsoket med renoveringssats så har det inte ens hållit 241 mil, utan de nya bromsbeläggen som byttes den 2012-10-22 blir helt förstörda se (bilaga 3 och bild bilaga 4). Att höger bromsok slits ner efter bara 241 mil anser jag är ett bevis på att kolven i bormsoket fastnat, vilket också bilverkstaden visar mig, trots den renovering jag betalat för som skall jämföras med nästan nya ok och därför borde fungera normalt. Men enligt Mekonomen svar till ARN har de alltså enbart smörjt upp oket, den informationen fick jag inte och betalade heller inte för. Jag betalade för renovering av oken se fakturan (bilaga 1).

ARNs beslut är så märkligt att jag undrar om beslutet grundar sig på jäv?
______________________
Jag hänvisar för övrigt till min reklamation den 2013-05-26 gällande renovering av bromsok fram, hos Bilverkstad Mekonomen, Alfargatan 41, 385 32 Torsås och kräver totalt 8446 kronor i skadestånd för de merkostnader jag haft på grund av att Mekonomen i Torsås inte utfört den tjänst som vi kom överens om och som jag betalade för enligt fakturan 217 , 2012-03-13 (bilaga 1):
BROMSOK FRÄMRE (BÅDA) ISÄRTAGNING OCH IHOPSÄTTNING ARBETE BELOPP: 1620,20
REP.SATS BROMSOK FRAM ANTAL 2,00 Á-PRIS: 196,80, BELOPP 393.60
Jag kräver att ARN redovisar varför en faktura inte gäller som bevis för utförd tjänst som Mekonomen i Torsås enligt egen utsago (bilaga 2) inte utfört. I min reklamation skriver jag att Meknomen i Torsås själv förslog att jag skulle renovera oken och det är också den tjänst jag bevisligen betalat för!

Jag kräver skadestånd för merkostnader på grund av att Mekonomen i Torsås inte utfört tjänsten enligt fakturan 217 , 2012-03-13 (bilaga 1). Hade de renoverat bromsoken hade heller inte kolven fastnat eftersom en renovering är att jämställa som nästan nya ok och kan håller upp till 6000 mil.

Mina krav på ersättning:

– Återbetalning av materialkostnader för 2 reparationssatser för bromsoken fram (bilaga 1) 393,6 kronor plus moms = 492 kronor

– Återbetalning av arbetskostnader för isärtagning och ihopsättning av bromsok (bilaga 1) 1620 kronor plus moms = 2025 kronor

– Självrisk 1500 kronor bärning till verkstad måndagen den 20 maj 2013 (bilaga 5)

– Kostnad för uppsmörjning av höger bromsok se kvitto (bilaga 6) Väddö Mekonomen bilverkstad 500 kronor

– Förstörda bromsklossar fram se faktura (bilaga 3) totalt 1894 kronor, ett fullständigt meningslöst arbete och kostnad

– Avbruten resa till Umeå, tur och retur Torsås – Bergby gård 110 mil á 18,50 kronor = 2035 kronor. Bevisligen bor jag i Torsås och får återvända hem från Väddö. Bevis att jag varit i Bergby gård och Väddö, kvittot från Anderssons bilverkstad och bärgning av bilen av Assistancekåren från Bergby gård till Väddö.

Jag yrkar på ersättning enligt ovan specifikation total summa 8446 kronor
Solveig Silverin
Bidalite 123
385 95 Torsås
Tel: 0486- 311 63

Bilagor
1. Faktura Bilverkstaden Mekonomen Fanr: 217 datum 2012-03-13
2. Meknomomens Torås, svar 2013-07-10
3. Faktura nya bromsbelägg fram Fanr: 501 datum 2012-10-22
4. Bild på nedsliten av ny höger bromskloss jämfört med ny vänster bromskloss
5. Faktura Assistancekåren Fanr: 205160906. datum 2013-05-24
6. Kvitto Andersson bilverkstad Väddö datum 2013-05-20

ARN beslut från ARN

Annonser