Klagomål över mobiloperatörernas verksamhet, spridning av artificiell mikrovågsstrålning i vår livsmiljö

Har skrivit ett brev till mobiloperatörerna. Jag vill vara ifred i mitt eget hem. Står inte ut längre

Denna text har även skickats till Telia. Kopia till regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Post- och Telestyrelsen.

Mikrovågsstrålningen från basstationer för mobiltelefoni och bredband tillåts öka okontrollerat. Sedan tre veckor har jag drabbats av yrsel och huvudvärk i Bidalite i Torsås kommun. Åker jag härifrån upphör både yrsel och huvudvärk.
Denna industriverksamhet har inte tillståndsprövats enligt miljöbalken, trots att den är storskalig och pågår dygnet runt och har ökat mikrovågsstrålningen från 0, 000 005 mikrowatt per kvadratmeter till SSMs mätningar sommaren 2013, i medelvärde


Landsbygd:  230 mikrowatt/m2
Tätort: 1500 mikrowatt/m2
Stockholm: 6700 mikrowatt/m2

Den artificiella mikrovågsstrålningen skiljer sig dessutom helt från naturlig mikrovågsstrålning. Referensvärdet skyddar heller inte mot långtidseffekter, vilket står på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida. Biologiskt liv är enbart anpassade till att leva i ytterst svag mikrovågsstrålning.
Mikrovågor har effektiv penetrerande förmåga vilket står i en av ICNIRPs publikationer 16/2009. Operatörerna kände även till, före utbyggnaden av 3G, att mikrovågsstrålningen påverkar hjärnan och eftersom inte strålningstätheten är anpassad till långtidseffekter riskerar folk att bli både skadade i centrala nervsystemet eller att få cancer.
Efterfrågan av ökad mikrovågsstrålning kommer från fåtal personer, övrig befolkning är nu trötta på den ökande strålningen då de ser att allt fler blir sjuka i sin omgivning.

Kravet på tillståndsprövning enligt miljöbalken skall även gälla mobiloperatörerna så ock en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning, då det finns kända hälsorisker sedan 1930-talet och om mikrovågors egenskaper redan 1959. Det är en skandal att sätta igång en storskalig verksamhet som varken är ringa eller tillfällig och riskera hela folkhälsan, vilket vi nu ser tydligt att folk blir allt sjukare. Se min film

Vidare skall regeringen ställa krav på att all vetenskaplig forskning inom området skall vara oberoende industrin, då industrins egen forskning är både jävig och tillrättalagd.

Jag kräver att mobiloperatörerna sänker strålningen i Bidalite Torsås kommun, då jag inte vill ha er strålning inomhus. Ni mobiloperatörer har inte på något sätt rätt att göra intrång i mitt hem och skada min hälsa samt orsaka mig stort obehag dygnet runt. Verksamheten är olaglig eftersom man inte följer miljöbalkens krav, samt ställer krav på referensvärden som skyddar mot långtidseffekter. Mitt obehag av mikrovågsstrålningen överskrider uppenbarligen referensvärdena eftersom jag fått akuta, direkta effekter av den artificiella mikrovågsstrålningen.

Mvh

Solveig Silverin
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s